prynullechi@welshslate4u.co.uk

Cerrig Aelwyd / Silffoedd Pen Tân / Gratiau

Wedi eu gwneud o llechen orau Cwt y Bugail. Bydd eich archeb unigryw yn harddu unrhyw ystafell yn y tŷ, boed yn fodern neu draddodiadol.

Amrywiaeth o feintiau ar gael mewn gwahanol hyd, lled a dyfnder.


Carreg Aelwyd Llechen Cymraeg

Bydd Carreg Aelwyd o Lechen Gymreig yn harddu eich lle tân, bod hwnnw’n draddodiadol neu fodern. Bydd yn gorffen eich ystafell i’r dim. Mae gwythiennau unigryw ar Lechen Gymreig Cwt y Bugail, sy’n rhoi ymddangosiad gwych pan fydd wedi ei sgleinio.