prynullechi@welshslate4u.co.uk

Y Llechen Gymreig orau

Blaenau Ffestiniog

Mae'r cwmni wedi ei leoli ym Mlaenau Ffestiniog, tref flaenllaw yn y diwydiant llechi o'r cychwyn. Daw'r perchennog o deulu gyda thraddodiad gref a chrefftwriaeth o fewn y diwydiant.

Defnyddiwn ddefnydd crai o'r ansawdd gorau yn unig, o chwarel Cwt y Bugail. Mae'r safle hwn yn enwog am gadw eiddo mwyaf gwerthfawr y teulu brenhinol yn ddiogel yn ystod y rhyfel.

Rydym yn anelu fel cwmni i ddarparu cynnyrch unigryw o'r safon uchaf i chi am bris cystadleuol, o fewn terfyn amser.